Odnawialne źródła energii w Polsce i na świecie

Odnawialne źródła energii w Polsce i na świecie

Źródła energii dostarczane są dzisiaj za pomocą dwóch ścieżek. Pierwsza – znana człowiekowi od dawien dawna – to oczywiście droga związana z nieodnawialnymi źródłami. Druga droga – bardziej nowoczesna i znana ludzkości stosunkowo krótko – to ścieżka prowadząca do odnawialnych źródeł energii, czyli do takich źródeł, których wykorzystywanie jest bezterminowe i nie skończy się deficytem jakiegoś produktu. W zależności od konkretnego kraju nacisk na korzystanie z jednych lub drugich źródeł może być oczywiście mniejszy lub większy. Przykładem miejsca, w którym dla przykładu pozyskiwanie odnawialnych źródeł od kilku lat jest niebywałym priorytetem jest oczywiście cała zachodnia Europa. Ale nie tylko, bowiem każdy kraj członkowski wchodzący w skład Unii Europejskiej ma niejako obowiązek zainteresować się tego rodzaju rozwiązaniami prowadzącymi mniej lub bardziej bezpośrednio do ochrony środowiska czy poprawy stanu zdrowia otaczającej nas przyrody oraz ludzi i zwierząt. Jeśli chodzi o Polskę, zapotrzebowanie na energię czy raczej sposób jej otrzymywania niestety wciąż rozkłada się bardzo nierównomiernie. Odnawialne źródła energii to zaledwie cztery procenty głównego zapotrzebowania. Reszta wiąże się rzecz jasna z pozyskiwaniem energii za pomocą źródeł ulotnych czy innymi słowy rzecz ujmując za pomocą źródeł nieodnawialnych.

Nieodnawialne źródła energii za jakiś czas całkowicie znikną

Wbrew pozorom nie wszystkie nieodnawialne źródła energii skończywszy się raz przepadną na zawsze. Warto bowiem wiedzieć i pamiętać, że w skład wymienionych materiałów wchodzą także te źródła, które nie odnawiają się w krótkim okresie, a ich wykorzystywanie zabiera mniej czasu niż ewentualne uzupełnianie. Z reguły nieodnawialne oznaczają jednak całkowity zanik jakiegoś elementu, dlatego tak ważne jest obecnie zainteresowanie źródłami alternatywnymi. Mówiąc o nieodnawialnych źródłach energii dziś mamy na myśli przede wszystkim tak zwane paliwa kopalne, w skład których wchodzą między innymi węgiel kamienny czy węgiel brunatny. Najczęściej wspomina się w tym kontekście także paliwa takie jak uran, torf, ropę naftową (bardzo ważną we współczesnej gospodarce i przemyśle nie tylko polskim, ale także zagranicznym) oraz gaz ziemny. Z nieodnawialnych źródeł korzysta dzisiaj najczęściej wspomniany już przemysł, a także energetyka, szeroko pojęty transport czy w końcu zwykłe gospodarstwa domowe.

Odnawialne źródła energii kryją się pod różnymi postaciami

Promowanie odnawialnych źródeł energii wiąże się głównie, czy raczej wynika z obawy, iż za jakiś czas społeczeństwa na całym świecie zostaną pozbawione źródeł nieodnawialnych. Do najpopularniejszych źródeł odnawialnych należą dzisiaj przede wszystkim wiatr, promieniowanie słoneczne (o którym później będzie jeszcze nieco mowa), opady, pływy i fale morskie czy tak zwana geotermia (bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż jest to po prostu energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu ziemi). Inwestycje w odnawialne źródła energii z roku na rok rosną, jednak ich wkład w ogólne zapotrzebowanie na energię wynosi zaledwie około dziesięciu procent. Pozostałe dziewięćdziesiąt procent to wciąż źródła nieodnawialne. Wydaje się jednak, że wiele organizacji proekologicznych stara się dzisiaj propagować ekologiczne źródła energii. Przykładem takiej organizacji jest chociażby Unia Europejska. Ważne jest przede wszystkim to, by propagowanie odnawialnych źródeł energii docierało do zwykłego człowieka. W ostatnim czasie jest to możliwe między innymi dzięki tak zwanym kolektorom słonecznym.

Kolektory słoneczne to odnawialne źródło energii w każdym domu

kolektoryJeśli chodzi o kolektory słoneczne Poznań jest miastem, w którym zainteresowanie tego rodzaju urządzeniami wydaje się obecnie największe. Podobnie jest jednak zresztą w innych większych miastach, takich jak chociażby stolica Polski. Założenie osób projektujących urządzenia tego typu jest proste. Montowane solary (alternatywna nazwa do kolektorów słonecznych) pozyskują energię z promieni słonecznych i zamieniają ją na energię ogrzewającą dom czy wodę. Niestety zakup tego rodzaju urządzeń nie jest tani, jednak chociażby UE oferuje różnego rodzaju dotacje, dzięki którym przeciętna polska rodzina może pozwolić sobie na zakup i montaż kolektora na swoich dachu. Warto pamiętać o tym, by miejsce montażu było maksymalnie nasłonecznione.

Dlaczego zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest obecnie takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że już współcześnie jesteśmy świadkami wydobywania towarów deficytowych, które za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat całkowicie znikną z powierzchni ziemi. Co wtedy? Odpowiedź jest prosta. Im wcześniej ludzie zaczną wykorzystywać odnawialne źródła energii, tym mniej dotkliwe stanie się zanikanie źródeł deficytowych czy innymi słowy źródeł nieodnawialnych. Polska stawia dopiero pierwsze kroki w kierunku dążenia do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wydaje się jednak, że ów rozwój dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej staje się bardziej realny oraz bardziej zauważany przez obywateli, czyli najważniejszych zainteresowanych. Dobrym przykładem tego, że każdy z nas może zadbać o pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii jest zakupienie i zamontowanie tak zwanych solarów czyli kolektorów słonecznych pozyskujących energię od promieni słonecznych docierających na ziemię ze słońca. Być może tego rodzaju urządzenia za jakiś czas staną się bardziej popularne, a co za tym idzie solary znajdą się na dachach każdego polskiego domu.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *