Ergonomiczne stanowiska pracy

Ergonomiczne stanowiska pracy

Bez względu na branżę czy specyfikę istniejącej firmy zatrudniającej pracowników, każdy z tych ostatnich powinien mieć zapewnione bezpieczne i komfortowe stanowisko pracy. Odpowiedzialny oraz doświadczony właściciel spółki wie bowiem, że jakość stanowiska pracy szybko przekłada się na efektywność wykonywanych zadań. Co więcej, związki wspomnianego wyżej stanowiska pracy ze skutecznością pracowników doczekały się nawet swojej nauki. Mowa oczywiście o ergonomii, która innymi słowy mówiąc jest po prostu nauką o pracy. Warto wiedzieć, które czynniki wpływają w największej mierze na komfort oraz bezpieczeństwo pracowników. Wydaje się, że niektóre z nich są równie ważne dla podwładnych bez względu na to, w jakiej branży pracują. Inne elementy są z kolei specyficzne dla każdej działalności. Trudno bowiem oczekiwać, by te same wymagania dotyczące ergonomii pracy mieli na przykład pracownicy biurowi i pracownicy budowlani.

Elementy ergonomicznego stanowiska

Wiele mówi się obecnie o tak zwanym ergonomicznym stanowisku pracy, jednak przeciętny zjadacz chleba nie ma pojęcia o czym konkretnie jest mowa. Okazuje się, że ergonomiczne stanowisko do pracy to po prostu takie miejsce do wykonywania zadań, które spełnia normy wyznaczane przez ergonomię oraz różnego rodzaju związki zawodowe i wytyczne państwa oraz Unii Europejskiej. Tak naprawdę wcale nie trzeba wiele, by stworzyć pracownikowi idealne warunki do pracy. Prostota wykonania określonych czynności mających poprawić sukcesywność pracy jest dla właściciela firmy tym łatwiejsza, iż dostosowane do potrzeb pracowników stanowiska wpływają na ich efektywność oraz na ogólną atmosferę panującą w pracy. Co więcej, dzięki odpowiedniemu stanowisku zatrudnieni mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie. Ten ostatni aspekt jest bardzo ważny nie tylko w kontekście standardowych prac biurowych, ale również w kontekście prac dotyczących szeroko pojętego przemysłu. To właśnie w takich miejscach pojęcie ergonomii staje się niezwykle ważne.

Praca biurowa a stanowisko pracy

Na pozór praca w biurze nie wymaga dużego wysiłku od pracowników. Jest to jednak przeświadczenie pozorne i każda osoba mająca kiedykolwiek styczność z pracą biurową wie, że może ona męczyć zarówno pod względem psychicznym, jak i pod względem fizycznym. Warto mieć świadomość zagrożeń płynących przede wszystkim z prowadzenia siedzącego trybu życia. Personel różnego rodzaju sekretariatów czy urzędów spędza osiem godzin przed komputerem lub dokumentami. Szczególne zagrożenia płyną w tym momencie dla wzroku oraz kręgosłupa. W pierwszym przypadku niebagatelne znaczenie ma odpowiednie oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne. Warto zadbać o to, by biurka pracowników znalazły się przy oknach. W pochmurne lub zimowe dni, gdy widoczność za oknem pozostawia wiele do życzenia, oświetlenie sztuczne powinno zapewniać pracownikom odpowiednią ilość światła. Specjalnie dostosowane krzesła dadzą kręgosłupowi odpocząć nawet wtedy, gdy będziemy w nich siedzieć przez długie godziny.

Praca fizyczna a stanowisko pracy

Wiele etatów zaliczamy dziś do pracy fizycznej. Mowa dla przykładu o pracach budowlanych czy przemysłowych, przy których może pojawić się personel o odpowiednich predyspozycjach fizycznych. Warto zadbać przede wszystkim o to, by pracownicy mieli zapewniony czas na przerwę. W zależności od intensywności pracy ilość przerw powinna być oczywiście większa lub dłuższa. W przypadku hal produkcyjnych ważne jest – podobnie jak w pracy biurowej – odpowiednie oświetlenie. Zmęczony wzrok znacznie osłabia pozostałe części ciała. Dotyczy to zresztą również zadań wykonywanych na świeżym powietrzu. Żadne prace budowlane czy instalacyjne nie powinny być wykonywane po zmroku, ponieważ takie działania obniżają poziom bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i osób przebywających w otoczeniu jakiejś budowy.

Ergonomiczne stanowiska pracy charakteryzują się różnymi elementami w zależności od tego, o której branży mowa. Inne priorytety powinien mieć właściciel hali produkcyjnej, a jeszcze inne szef biura nieruchomości. Jedna rzecz pozostaje w przypadku mówienia o stanowisku pracy wspólna. Każde miejsce, w którym przebywa personel jakiejś firmy powinno być przystosowane do pracy pod względem bezpieczeństwa oraz komfortu. Wzmacnia to po pierwsze efektywność wykonywanych obowiązków, a po drugie wpływa na zdrowie i samopoczucie pracowników.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *